INVESTIGATION OF THE FEATURES OF FORMING THE CONTACT ZONE "THE CIRCULAR SUBJECT - CERAMIC GRAVE" AND THE ASSESSMENT OF ITS IMPACT ON THE KINETICS OF THE PURCHASE OF THE LIGHT CONCRETE DENSITY


  • K. K. Pushkarova Kiev National University of Architecture and Construction
  • K. O. Kaveryn Kiev National University of Architecture and Construction

Abstract

The article has the research results of contact zone for lightweight concrete based on portland cement modified by a complex of organic-silica additives and was found that the use of such additives increases the microhardness contact zone "binder – aggregate" that positively affects the speed increasing strength of lightweight concrete in time.

References

1. Баженов Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны [Текст] / Ю.М., Баженов, В.С. Демьянова, В.И. Калашников. – М.: АСВ, 2006. – 380 с.2. Ризван С. А. Роль минеральных добавок в высококачественных цементных системах [Текст] /С.А. Ризван, Т.А. Байер // Бетон и железобетон - пути развития: Научные труды II Всероссийской (Международной) конференции по бетону и железобетону. - М.: Дипак, 205. - Т.3. - С. 727 - 732.3. ДСТУ Б В.2.7-215:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу [Текст]. – Чинний від 2009-12-22. – Київ: Укрархбудінформ, 2010. – 14 с. – (Державний стандарт України).4. Дворкін Л.Й. Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів [Текст]: навчальний посібник / Дворкін Л.Й., Гоц В.І, Дворкін О.Л. — К.: Основа, 2014. – 304 с.5. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови [Текст]. – Чинний від 2010-04-01. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. – 109 с. – Державний стандарт України.6. ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками [Текст]. – Чинний від 2009-12-22. – Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2010. – 36 с. – Державний стандарт України.7. Лещинский М.Ю. Испытания бетона [Текст] / Лещинский М.Ю. —М.: Стройиздат, 1980. - 360 с.8. Колмаков А.Г. Методы измерения твердости [Текст]: справочное издание / Колмаков А.Г., Терентьев В.Ф., Бамеров М.Б. — М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 128 с.9. Пушкарьова, К. К. Дослідження впливу органо-кремнеземистих добавок на міцність цементних композицій [Текст] / К. К. Пушкарьова, К. О. Каверин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 57. – С. 371–379.10. Пушкарьова К.К. Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». Випуск 31 – 2015. Рівне – С. 322 - 329.11. Pushkarova, K. K. Research of high-strength cement compositions modified by complex organic-silica additives [Text] / K. K. Pushkarova, K. O. Kaverin, D. O. Kalantaevsky // Eastern- European Journal of Enterprise Technologies. - 2015. - Vol. 5, Issue 5 (77). - P. 42-51. doi: 10.15587/1729-4061.2015.5183612. Пушкарьова К.К. Особливості модифікації цементної матриці для отримання високоміцних легких керамзитобетонів / Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Каверин К.О. // Зб. наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка», № 52. – 2014. – С. 43-48.13. Каверин К.О. Високоміцні легкі керамзитобетони, модифіковані полікарбоксилатними суперпластифікаторами / Каверин К.О. // Зб. наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» № 56 (ISSN 2413-7693) – 2015. Київ – С. 47 - 54.14. Пушкарьова К.К. Використання високоміцних керамзитобетонів в каркасно-монолітному будівництві / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» Випуск 33(ISBN 966-7447- 21-9) – 2016. Рівне – С. 75 - 83.
Published
2017-05-03
How to Cite
Pushkarova, K. K., & Kaveryn, K. O. (2017, May 3). INVESTIGATION OF THE FEATURES OF FORMING THE CONTACT ZONE "THE CIRCULAR SUBJECT - CERAMIC GRAVE" AND THE ASSESSMENT OF ITS IMPACT ON THE KINETICS OF THE PURCHASE OF THE LIGHT CONCRETE DENSITY. Ceramics: Science and Life, (1(34), 32-41. https://doi.org/10.26909/csl.1.2017.4