Головний редактор

д.т.н., проф. Долінський А.А., академік Національної академії наук України, завідувач відділом термодинаміки дисперсних систем, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

Заступник головного редактора

д.т.н., проф. Авраменко А.О., чл.-кор. НАН України, завідувач відділом тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

Відповідальний секретар

к.т.н., с.н.с. Недбайло О.М., старший науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

Члени редколегії

Dr.-Ing., professor Hans-Bertram Fischer, Bauhaus-Universität, Weimar, Німеччина

Ph.D., Professor, Doctor tutor, Yang Changhui, College of Materials Sciens and Engineering, Chonging University, Director of Key Laboratory of New Bulding Materials and Engineering in Chonging, Chairman of Chonging Ceramic Society, China, Китай

Professor Cristina Leonelli, Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Італія

д.т.н., проф. Снєжкін Ю.Ф., чл.-кор. НАН України, директор Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

д.т.н., проф. Авраменко А.О., чл.-кор. НАН України, завідувач відділом тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

д.т.н., проф. Кривенко П.В., директор Державного науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів імені В.Д. Глуховського, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна

д.т.н., проф. Басок Б.І., чл.-кор. НАН України, завідувач відділом теплофізичних основ енергоощадних технологій, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

д.т.н., проф. Гоц В.І., завідувач кафедрою будівельних конструкцій та виробів, декан будівельного факультету, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна

д.т.н., проф. Пушкарьова К.К., завідувачка кафедрою будівельних матеріалів, будівельний факультет, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна

д.т.н., проф. Черняк Л.П., кафедра хімічної технології композиційних матеріалів, хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

д.т.н., с.н.с. Петровський В.Я., завідувач відділом неоксидних тугоплавких матеріалів та функціональної кераміки, Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича Національної академії наук України, Київ, Україна

к.т.н., проф. Захарченко П.В., завідувач кафедрою товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, будівельно-технологічний факультет, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна

д.т.н., проф. Письменний Є.М., декан теплоенергетичного факультету, науковий керівник кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

д.т.н., проф. Корнієнко Я.М., завідувач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, інженерно-хімічний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

д.т.н., с.н.с. Петрова Ж.О., головний науковий співробітник, відділ нестаціонарного тепломассопереносу в процесах сушіння, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

д.т.н., с.н.с. Ободович О.М., головний науковий співробітник, відділ термодинаміки дисперсних систем, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

д.т.н., проф. Акуліч О.В., проректор з наукової роботи Установи освіти «Могилівський держаний університет продовольства», Республіка Бєларусь, Могильов

д.т.н., проф. Джерембаева Н.Е., ректор Казахстанского інженерно-технологічного університету, Алма-Ати, Республіка Казахстан

к.т.н., с.н.с. Чайка О.І., вчений секретар, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна

к.т.н. Тельников Є.Я., старший науковий співробітник, Державне підприємство «Інженерний центр «Сушка»», Київ, Україна

Чернишин О.Г., директор Державного підприємства «Інженерний центр «Сушка»» Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, Україна