Міжнародний науково-виробничий журнал «Кераміка: наука і життя»

Оснований в 2007 році.

Проблематика: технології, обладнання, матеріали, тепломасообмінні процеси і апарати, теорія і практика сушіння, енергоефективність процесів, екологія, контрольно-вимірювальні прилади, автоматизація виробництва.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ №13065-1949Р від 13.08.2007 року.

Журнал внесений до переліку наукових спеціалізованих видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додаток до постанови президії ВАК України від 21.05.2008 року №1-05/5, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України).

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновники:

Головний редактор – академік НАН України Долінський Анатолій Андрійович.

Заступник головного редактора – чл.-кор. НАН України Авраменко Андрій Олександрович.

Відповідальний секретар – к.т.н., с.н.с. Недбайло Олександр Миколайович.

Випускаючий редактор – Кобінська Олена Вікторівна.

Члени редакційної колегії:

Dr.-Ing., professor  Hans-Bertram Fisher (Німеччина); Ph.D., professor Yang Changhui (Китай); professor Cristina Leonelli (Італія); чл.-кор. НАН України Снєжкін Ю.Ф.; чл.-кор. НАН України Авраменко А.О.;  д.т.н., професор Кривенко П.В.; чл.-кор. НАН України Басок Б.І.; д.т.н., професор Гоц В.І.; д.т.н., професор Черняк Л.П.; д.т.н., професор Пушкарьова К.К.; д.т.н., c.н.с. Петровський В.Я.; к.т.н., професор Захарченко П.В.; д.т.н., професор Письменний Є.М.; д.т.н., професор Корнієнко Я.М.; д.т.н., с.н.с. Петрова Ж.О.; д.т.н., с.н.с. Ободович О.М.; д.т.н., професор Акуліч О.В. (Бєларусь); д.т.н., професор Джерембаева Н.Е. (Казахстан); к.т.н., с.н.с. Чайка О.І.; к.т.н. Тельников Є.Я.; Чернишин О.Г.

Адреса редакції: ДП «ІЦ «Сушка»» ІТТФ НАН України, вул. Булаховського, 2, корпус 2, м. Київ, 03164, Україна.

Tел.: +380444240279, т/ф +380444243283.

E-mail: icsushka@gmail.com

ISSN 2521-6694 (Print)
Key title: Keramika: nauka i ziznʹ (Print)
Abbreviated key title: Keram.: nauka ziznʹ (Print)
Parallel title: Ceramics: science and life

ISSN 2521-6708 (Online)
Key title: Keramika: nauka i ziznʹ (Online)
Abbreviated key title: Keram.: nauka ziznʹ (Online)
Parallel title: Keramika: nauka i zitta
Parallel title: Ceramics: science and life
URL: https://ceramic-journal.org.ua